ناصر عالی نژاد

ناصر عالی نژاد

110

زندگی شاید همان لبخندیست, که دریغش کردیم...
👑Only God can judge me👑
tourism
Khoy🏡
Sport:
Mountaineering 🏁

μέλος από Μαΐου 2018