Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων

Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων

698

Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων.
Ομάδα πεζοπορίας και σήμανσης μονοπατιών.
Έδρα: Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

μέλος από Οκτωβρίου 2011