Αποθήκευση Πάικο 2018: κορυφές Καντάστι (1649m) - Πρ. Ηλίας (1630m). Χειμερινή ανάβαση από Λυόμενο Στραβοπόταμου.

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar. Help

Αποκτήστε το App