Αποθήκευση Πάικο 2018: Γκόλα Τσούκα (1650m) χειμερινή ανάβαση από Καστανερή.

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar. Help

Αποκτήστε το App