Αποθήκευση Πήλιο: Μακρινίτσα-Σταγιάτες-Πορταριά (κυκλική) Pelion: Makrinitsa-Stagiates-Portaria (circular)

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar.. Help

Αποκτήστε το App