Αποθήκευση Μνημείο εκτελεσθέντων υπό των Γερμανών στο βοτανικό Κήπο Διομήδους - Μνημείο Νίκου Πλουμπίδη.

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar.. Help

Αποκτήστε το App