Αποθήκευση Διάσχιση κορυφογραμμής Κιβούρι (1342m) - Μπουχουμέρα (1350μ) στο οροπέδιο Ρακίτας Αχαΐας

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar. Help

Αποκτήστε το App