Αποθήκευση ASC-708m-3.6km-19,7%

Follow this trail from your smartphone!

Open this trail by scanning this QR code from the Wikiloc App search bar. Help

Αυτή η διαδρομή ήταν το χέρι που σε ένα χάρτη. Μπορεί να μην είναι κατάλληλα για πλοήγηση GPS.

Αποκτήστε το App