← back Katafigio Ch. Kakkalos - Korifi Mytikas 2.918,80 m.

Hiking in mountaineous Greece / Xanthi. did "Katafigio Ch. Kakkalos - Korifi Mytikas 2.918,80 m." with 1 trail buddies