Αποθήκευση
marcoartana

Μήκος

9,22 χλμ

Υψ. διαφορά

309 m

Βαθμός δυσκολίας

Εύκολο

κατάβαση

309 m

Max elevation

506 m

Trailrank

62 5

Min elevation

251 m

Trail type

Loop

Ώρα

30 λεπτά

Σύνολο σημείων

348

Uploaded

10 Ιουνίου 2020

Recorded

Μαΐου 2020
 • Rating

   
 • Information

   
 • Easy to follow

   
 • Scenery

   
-
-
506 m
251 m
9,22 χλμ

569 εμφανίσεις, 38 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Artana, Valencia (España)

El temps per a realitzar la ruta és de 3:00 h anant a un ritme tranquil. Haurem de sumar el temps que vulguem dedicar a explorar cada zona. // El tiempo para realizar la ruta es de 3:00 h yendo a un ritmo tranquilo. Tendremos que sumar el tiempo que queramos dedicar a explorar cada zona.

UN POC MÉS D'INFORMACIÓ SOBRE ELS PUNTS D'INTERÉS QUE TROBAREM: // UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE INTERÉS QUE ENCONTRAREMOS:

-MINA 800: Només compta amb una galeria recta de 800 metres de longitud, per això rep el nom de mina 800. El fet que només siga una galeria dificultava molt els treballs en el seu interior i provocava problemes de salubritat a causa de la poca ventilació. //
-MINA 800: Solo cuenta con una galería recta de 800 metros de longitud, por eso recibe el nombre de mina 800. El hecho que solo sea una galería dificultaba mucho los trabajos en su interior y provocaba problemas de salubridad a causa de la poca ventilación.

-COTO MINER VERGE DE L’EMPAR: LA SEUA EXPLORACIÓ ÉS ALTAMENT PERILLOSA PEL GRAN PERILL D'ESFONDRAMENTS QUE ES PRODUEIXEN EN EL SEU INTERIOR.

És una mina de ferro utilitzada ja en l'època dels romans, el seu interior és laberíntic perquè aprofita conductes naturals que es combinen amb els artificials. El desnivell màxim de les galeries subterrànies és de 202 metres, mentre que el desnivell entre la boca més elevada de les 8 boques que té el conjunt subterrani i la més baixa és de 184 metres. Podem dividir el sistema en dos sectors ben diferenciats, un superior i un altre inferior. Aquests sectors estan units per un espectacular pou de 71 metres.

L'entrada inferior, coneguda com a “Galeria de l'Aigua”, dona pas a una galeria rectilínia de diversos centenars de metres, que desemboca en una sèrie de pisos; quatre per davall i dos per dalt. El pis inferior d'aquesta zona, representa el punt més profund de tot el sistema. Els pisos superiors connecten amb galeries naturals, formades per sales amb grans blocs de pedra.

La boca de la “Galeria núm. 1” està situada en el fons del barranc i és de difícil accés, fins a l’extrem que és millor arribar a ella des de dins de la mina.

La “Cova de la Piqueta” o “Cova de la Font del Ferro” constitueix una de les boques principals, donant pas a una gran sala natural que comunica amb les dues boques inferiors abans descrites. En ella també trobem una galeria natural que condueix a la "Sala de la Columna", que destaca pels seus espeleotemes (estalactites, estalagmites…)

Des de la “Galeria del Cavall” trobem 7 pisos per davall i 4 per dalt. Els de baix descendeixen al voltant del pou i ens porten a la "Sala de l’Hibernació". La part superior d'aquesta sala es troba parcialment il·luminada per la gran boca del “Pou de les Rates Penades”. Aquesta cavitat alberga la major colònia de rates penades coneguda fins hui a la Comunitat Valenciana, amb més de 23.000 exemplars de rata penada de cova (Miniopterus schreibersii).

D'aquesta mina es va extraure baritina entre els anys 1947 i 1949 i hematites per als Alts Forns del Mediterrani de Sagunt entre els anys 1953 i 1966. L'explotació es va interrompre per l'excessiu contingut en sofre del mineral, malgrat no haver-se esgotat encara el jaciment.
La “Galeria de l’Aigua” es va excavar per a desaiguar la mina, perquè en 1962 va patir una inundació amb pèrdua del filó i des d’aquell moment s'aprofita per a proveir d'aigua la població. //

-COTO MINERO VIRGEN DEL AMPARO: SU EXPLORACIÓN ES ALTAMENTE PELIGROSA POR EL GRAN PELIGRO DE DERRUMBES QUE SE PRODUCEN EN SU INTERIOR.

Es una mina de hierro utilizada ya en la época de los romanos, Su interior es laberíntico pues aprovecha conductos naturales que se combinan con los artificiales.
El desnivel máximo de las galerías subterráneas es de 202 metros, mientras que el desnivel entre la boca más elevada de las 8 bocas que tiene el conjunto subterráneo y la más baja es de 184 metros. Podemos dividir el sistema en dos sectores bien diferenciados, uno superior y otro inferior. Estos sectores están unidos por un espectacular pozo de 71 metros.

La entrada inferior, conocida como “Galeria de l'Aigua”, da paso a una galería rectilínea de varios centenares de metros, que desemboca en una serie de pisos; cuatro por debajo y dos por arriba. El piso inferior de esta zona, representa el punto más profundo de todo el sistema. Los pisos superiores conectan con galerías naturales, formadas por salas con grandes bloques de piedra.

La boca de la “Galeria nº. 1” está situada en el fondo del barranco y es de difícil acceso, hasta el extremo que es mejor llegar a ella desde dentro de la mina.
La “Cova de la Piqueta” o “Cova de la Font del Ferro” constituye una de las bocas principales, dando paso a una gran sala natural que comunica con las dos bocas inferiores antes descritas. En ella también encontramos una galería natural que conduce a la "Sala de la Columna", que destaca por sus espeleotemas (estalactitas, estalagmitas…).

Desde la “Galeria del Cavall” encontramos 7 pisos por debajo y 4 por arriba. Los de abajo descienden alrededor del pozo y nos llevan a la "Sala de l’Hivernació". La parte superior de esta sala se encuentra parcialmente iluminada por la gran boca del “Pou de les Rates Penades”. Esta cavidad alberga la mayor colonia de murciélagos conocida hasta la fecha en la Comunidad Valenciana, con más de 23.000 ejemplares de murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

De esta mina se extrajo baritina entre los años 1947 y 1949 y hematites para los Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto entre los años 1953 y 1966. La explotación se interrumpió por el excesivo contenido en azufre del mineral, a pesar de no haberse agotado aún el yacimiento.

La “Galería de l’Aigua” se excavó para desaguar la mina, pues en 1962 sufrió una inundación con pérdida del filón y desde entonces se aprovecha para abastecer de agua a la población.

A L'ENLLAÇ DE BAIX (Ver más) PODREU DESCARREGAR UN PDF AMB ALTRES RUTES PER ARTANA.(Sols accedint des del navegador, en l'app no apareix.) // EN EL ENLACE DE DEBAJO (Ver más) PODRÉIS DESCARGAR UN PDF CON OTRAS RUTAS POR ARTANA.(Solo accediendo desde el navegador, en la app no aparece.)

View more external

Μουσείο

INICI DE LA RUTA // INICIO DE LA RUTA

Començarem la ruta des del museu de la mineria, anirem pel carrer de la Vall d'Uixó fins a arribar al final, girarem a l'esquerra i després a la dreta per a seguir en la mateixa direcció pel carrer Borriana. A l'arribar al final del carrer girarem a l'esquerra per l'avinguda Jaume I. Als pocs metres veurem a la nostra dreta un camí formigonat, seguirem per allí. // Empezaremos la ruta desde el museo de la minería, iremos por la calle de la Vall d'Uixó hasta llegar al final, giraremos a la izquierda y después a la derecha para seguir en la misma dirección por la calle Burriana. Al llegar al final de la calle giraremos a la izquierda por la avenida Jaime I. A los pocos metros veremos a nuestra derecha un camino hormigonado, seguiremos por allí.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Als pocs metres d'agafar el camí formigonat trobarem una bifurcació, seguirem pel camí de l'esquerra. // A los pocos metros de coger el camino hormigonado encontraremos una bifurcación, seguiremos por el camino de la izquierda.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Uns 300 metres després arribarem a un nou encreuament de camins, en aquesta ocasió seguirem cap a la dreta en direcció Mines de la Font del Ferro. // Unos 300 metros después llegaremos a un nuevo cruce de caminos, en esta ocasión seguiremos hacia la derecha en dirección Mines de la Font del Ferro.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Al final d'una recta trobarem una nova bifurcació, en aquesta ocasió no farem cas a la senyalització vertical i seguirem per l'esquerra. El camí de la dreta serà per on tornarem més tard cap al poble. // Al final de una recta encontraremos una nueva bifurcación, en esta ocasión no haremos caso a la señalización vertical y seguiremos por la izquierda. El camino de la derecha será por donde volveremos más tarde hacia el pueblo.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Començarem a pujar fins a arribar a un encreuament de camins on hi ha una gran esplanada. Girarem cap a la dreta i continuarem recte creuant l'esplanada. Seguirem les indicacions de la senyalització vertical. Artana Turística (Mina 800). // Empezaremos a subir hasta llegar a un cruce de caminos donde hay una gran explanada. Giraremos hacia la derecha y continuaremos recto cruzando la explanada. Seguiremos las indicaciones de la señalización vertical. Artana Turística (Mina 800).
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

800 metres després arribarem a un nou encreuament de camins, seguirem pel de la dreta on el camí té formigó. Trobarem un altre senyal d'Artana Turística. // 800 metros después llegaremos a un nuevo cruce de caminos, seguiremos por el de la derecha donde el camino tiene hormigón. Encontraremos otra señal de Artana Turística.
Ορυχείο

MINA 800 // MINA 800

Als pocs metres trobarem a l'esquerra la boca de la mina, que està tancada. Més avant trobarem una zona amb tauletes de fusta i la font de la Mina 800. Aquesta font abasteix aigua al poble. // A los pocos metros encontraremos a la izquierda la boca de la mina, que está cerrada. Más adelante encontraremos una zona con mesas de madera y la fuente de la Mina 800. Esta fuente abastece agua al pueblo.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Continuarem per un camí que apareix a l'esquerra i ens porta fins a un olivar. El camí acaba i comença una senda estreta. La seguirem per travessar l'olivar i entrar en un pinar. Començarem a pujar per aquesta senda fins que ens porte a una pista de montanya. // Continuaremos por un camino que aparece a la izquierda y nos lleva hasta un olivar. El camino acaba y empieza una senda estrecha. La seguiremos para atravesar el olivar y entrar en un pinar. Empezaremos a subir por esta senda hasta que nos lleve a una pista de montaña.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

La senda ens portara a la revolta d'una pista, continuarem per la dreta, en sentit descendent. // La senda nos llevara a la curva de una pista, continuaremos por la derecha, en sentido descendente.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Seguirem la pista fins que acabe i ens porte a una altra pista. Girarem cap a l'esquerra i començarem a pujar. Trobarem una senyalització vertical per on seguirem en direcció Mines de la Font del Ferro. // Seguiremos la pista hasta que acabe y nos lleve a otra pista. Giraremos hacia la izquierda y empezaremos a subir. Encontraremos una señalización vertical por donde seguiremos en dirección Mines de la Font del Ferro.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Pujant per la pista trobarem en una revolta, un desviament que segueix recte. Entrarem per aquest desviament seguint la senyalització vertical (Mina de l'Aigua). Al final del camí trobarem la mina. // Subiendo por la pista encontraremos en una curva, un desvío que sigue recto. Entraremos por este desvío siguiendo la señalización vertical (Mina de l'Aigua). Al final del camino encontraremos la mina.
Ορυχείο

MINA DE L'AIGUA // MINA DEL AGUA

Al final del camí trobem unes tauletes, cartells informatius i al fons la boca de la mina. Quan acabem de llegir els cartells i veure la mina, desfarem el camí fins a tornar a la senyalització vertical. Seguirem pujant en direcció Mina del Cavall. // Al final del camino encontramos unas mesas, carteles informativos y en el fondo la boca de la mina. Cuando acabemos de leer los carteles y ver la mina, desharemos el camino hasta volver a la señalización vertical. Seguiremos subiendo en dirección Mina del Cavall.
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Després de pujar durant 1 quilòmetre, trobarem una revolta cap a la dreta i un nou senyal de la Mina del Cavall, el seguirem i als pocs metres haurem arribat a la mina. // Después de subir durante 1 kilómetro, encontraremos una curva hacia la derecha y una nueva señal de la Mina del Cavall, lo seguiremos y a los pocos metros habremos llegado a la mina.
Ορυχείο

MINA DEL CAVALL // MINA DEL CABALLO

A l'arribar trobarem unes tauletes i cartells informatius, i una vegada estiga'm allí veurem la boca de la mina, que al ser d'origen natural pareix una cova. Aquest és un bon lloc per a menjar i recuperar forces. Si continuem pel camí, a l'esquerra trobarem unes escales menudes per on es pot pujar a les altres boques de la mina, però aquest camí sol estar molt perdut i ple de vegetació. Quan acabem d'explorar la zona, tornarem cap enrere i baixarem per la pista que hem pujat, aquesta vegada no agafarem cap desviament, seguirem baixant per la pista fins que aquesta acabe. SI VOLEM ARRIBAR FINS AL PUNTAL, PODEM CONTINUAR PISTA AMUNT SEGUINT LES INDICACIONS DE LA RUTA "CLOTXÓ DE XURRA - PUNTAL" EN DIRECCIÓ CONTRÀRIA. TORNAREM A CASA PER ON HEM PUJAT. (13.2 KM EN TOTAL) // Al llegar encontraremos unas mesas y carteles informativos, una vez estémos allí veremos la boca de la mina, que al ser de origen natural parece una cueva. Este es un buen lugar para comer y recuperar fuerzas. Si continuamos por el camino, a la izquierda encontraremos unas escalers pequeñas por donde se puede subir a las otras bocas de la mina, pero este camino suele estar muy perdido y lleno de vegetación. Cuando acabamos de explorar la zona, volveremos hacia atrás y bajaremos por la pista que hemos subido, esta vez no cogeremos ningún desvío, seguiremos bajando por la pista hasta que esta acabe. SI QUEREMOS LLEGAR HASTA EL PUNTAL, PODEMOS CONTINUAR PISTA ARRIBA SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA RUTA "CLOCHÓN DE XURRA - PUNTAL" EN DIRECCIÓN CONTRARIA. VOLVEREMOS A CASA POR DÓNDE HEMOS SUBIDO. (13.2 KM EN TOTAL)
Σταυροδρόμι

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Després de baixar uns 2 quilòmetres per la pista, ens trobarem una recta i al final d'aquesta es divideix en dos camins, continuarem baixant pel camí de la dreta. // Después de bajar unos 2 kilómetros por la pista, nos encontraremos una recta y al final de esta se divide en dos caminos, continuaremos bajando por el camino de la derecha.
Σταυροδρόμι

FI DE LA RUTA // FINAL DE LA RUTA

Continuarem baixant fins que la pista ens porte a la bifurcació per on anteriorment hem anat a l'esquerra. En aquesta ocasió seguirem recte, i sols haurem de desfer el camí per a arribar al poble. // Continuaremos bajando hasta que la pista nos lleve a la bifurcación por donde anteriormente hemos ido a la izquierda. En esta ocasión seguiremos recto, y solo tendremos que deshacer el camino para llegar al pueblo.

2 αξιολογήσεις

 • Φωτογραφίες malaltdesport70

  malaltdesport70 31 Αυγ 2020

  I have followed this trail  επαληθεύτηκε  View more

  Ideal per families

 • Φωτογραφίες marcoartana

  marcoartana 31 Αυγ 2020

  Gràcies per la valoració!😊

You can or this trail