Αποθήκευση
LucT

Μήκος

8,03 χλμ

Υψ. διαφορά

255 m

Βαθμός δυσκολίας

Μέτριο

κατάβαση

255 m

Max elevation

261 m

Trailrank

62

Min elevation

13 m

Trail type

Loop

Ώρα

3 ώρες 31 λεπτά

Σύνολο σημείων

1744

Uploaded

26 Ιουνίου 2015

Recorded

Μαΐου 2015
Be the first to clap
Share
-
-
261 m
13 m
8,03 χλμ

2422 εμφανίσεις, 109 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Eliá, Central Macedonia (Greece)

Find a place for your car along the main road in Elia Beach, at the back entrance of the Athena Pallas Hotel. About 100m to the south, across the road, a path leads into an olive grove.

Zoek een plaatsje voor de auto in de berm van de hoofdweg in Elia Beach, aan de achteringang van het Athena Pallas Hotel. Ruim 100m zuidelijk, aan de overkant van de hoofdweg, voert een pad door een olijfgaard.

The track runs southeasterly along the edge of the olive grove, crosses a (dry) brooklet and meanders along and begins to climb more steeply through the trees in a series of short zigzags. As the summit of the ridge is reached, the path turns more to the north.

Het pad loopt in zuidoostelijke richting langs de olijfgaard, steekt een (al dan niet droog) beekje over, slingert verder door het groene landschap en gaat met een reeks zigzag-bochten steiler omhoog. Eens boven op de heuvelkam, draait de weg meer noordwaarts.

Enjoy the views over the coast while you walk to the small church Agios Pavlos and its holy well with supposedly very pure water. (Drink at your own risk!). The legend goes that St. Paul the apostle passed here on his way to Rome and a spring gushed forth when he struck the ground with his staff.

Geniet van het uitzicht over de kust terwijl je verder wandelt naar het kleine kerkje Agios Pavlos en zijn heilige bron met naar het schijnt zeer zuiver water (drink ervan op eigen risico!) Volgens de legende kwam de apostel Paulus hier voorbij op weg naar Rome en ontsprong de bron toen hij met zijn staf op de grond sloeg.

The land on this plateau is like a giant rock garden with massive rocks, interspersed with pine trees and flowering shrubs. Take the sandy track that leads almost due east from the church. About a hundred metres along this track, follow the narrow woodland path to the right.

Het landschap op dit plateau lijkt wel een reuzen rotstuin, met massieve rotsblokken waartussen naaldbomen en bloeiende struiken.Neem de zanderige weg die van het kerkje naar het oosten loopt. Ruim 100m verder volg je de smalle boswegel naar rechts. (Van de weg links kom je straks weer terug)

The track meanders on in a southeasterly direction and continues, through mainly open woodland to the Petros Rock (hidden amongst the trees). Enthusiastic climbers can take a (signposted) path to the left to ascend the rock. A bit further, at the left side of the road, just right of a small shelter with a bench, follow the rather narrow track through the woods.

De route slingert in zuidoostelijke richting en vervolgt door een open boslandschap in de richting van de Petros Rots, die meestal tussen de bomen verborgen blijft. Klimzuchtigen kunnen een paadje linksaf volgen (wegwijzer) en de rots gaan beklimmen. Wat verder, kom je links van de weg aan een rustbank met afdakje. Rechts hiervan ga je langs een smaller wegeltje het bos in.

The route descends to the northwest through the pine trees, passes a large goat stable and eventually reaches the wire fence of an olive grove. Continue along the fence directly back to Agios Pavlos with its nice picnic-area. The return route from here is identical to the route of ascent.

De route daalt in noordwestelijke richting af door de dennenbossen, komt voorbij een grote geitenstal en bereikt uiteindelijk de draadafsluiting van een olijfgaard. Ga langs de afsluiting terug naar Agios Pavlos met zijn fraaie picnic-plaats. Vanaf hier is de terugweg identiek met de de heenweg.

++++++++++++++

This route was once signposted with "Posseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting is not well maintained. It is still helpfull for as far as you can find the signs, but you do need a map and/or your gps for an easy completion of your trip. Open Street Map in your GPS-device is a good choice to use on this trip.

Ooit was deze route bewegwijzerd met "Posseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op de bomen genageld of op de rotsen geverfd. Jammer genoeg is de bewegwijzering slecht onderhouden. Ze is nog steeds een hulpmiddel voor zover je ze kunt vinden, maar je hebt echt een kaart en/of je GPS nodig om de wandeling probleemloos te kunnen maken. Open Street Map in je GPS-toestel is een goede keuze om op deze tocht te gebruiken.

Due to the steep and narrow trails not possible with buggy or wheel chair.
Door de steile en smalle paden niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

30/05/2015
Τόπος στάσης

Athena Pallas Village Hotel

Χώρος θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Agios Paulus

Agios Paulus (Church, Place of Worship) Demos Sithonías, Nomós Chalkidikes, GRC
Πικνίκ

Agios Paulus PicNic

Πικνίκ

Bench

Χώρος στάθμευσης

Elia, Roadside parking

Τόπος στάσης

Foto 01

Τόπος στάσης

Foto 02

Τόπος στάσης

Foto 03

Τόπος στάσης

Foto 04

Τόπος στάσης

Foto 05

Τόπος στάσης

Foto 06

Τόπος στάσης

Foto 07

Τόπος στάσης

Foto 08

Τόπος στάσης

Foto 09

Τόπος στάσης

Foto 10

Τόπος στάσης

Foto 11

Τόπος στάσης

Foto 12

Τόπος στάσης

Foto 13

Τόπος στάσης

Foto 14

Τόπος στάσης

Foto 15

Τόπος στάσης

Foto 16

Τόπος στάσης

Foto 17

Πικνίκ

Petros Rock Bench

Κορυφή

Pétros rots

Pétros (299)

Σχόλια

    You can or this trail