Αποθήκευση
LucT

Μήκος

6,41 χλμ

Υψ. διαφορά

64 m

Βαθμός δυσκολίας

Εύκολο

κατάβαση

62 m

Max elevation

51 m

Trailrank

61 4,7

Min elevation

-0 m

Trail type

Loop

Ώρα

4 ώρες 29 λεπτά

Σύνολο σημείων

1416

Uploaded

4 Ιουλίου 2015

Recorded

Ιουνίου 2015
 • Rating

   
 • Information

   
 • Easy to follow

   
 • Scenery

   

Weather Forecast

A great hint to help you choose your outdoor gear and clothing!

Get Wikiloc Premium Upgrade to remove Ads
Weather Forecast Weather Forecast
Be the first to clap
2 αξιολογήσεις
 
Share
-
-
51 m
-0 m
6,41 χλμ

1772 εμφανίσεις, 59 αποθηκεύσεις

κοντά στην περιοχή Ouranopoli, Central Macedonia (Greece)

An easy walk from the village of Ouranopolis along the coast to the border of monk-republic Athos.

Een gemakkelijke wandeling van uit het dorpje Ouranopolis, langs de kust naar de grens van de monnikenrepubliek Athos.

We parked our car at the large parking lot at the eastern end of the village (fenced en guarded. Not free, but reasonably priced). Af first we went back to the village to take a look at the tower of Prosphorion. Ouranopolis is surprisingly vivid with a lot of shops and tavernas. Then we walked back east along the road, with the sea on the right.

We parkeerden de auto op de grote parking aan de oostelijke dorpsrand (omheind en bewaakt. Niet gratis, maar niet te duur). Eerst gingen we nog even terug het dorp in, om de toren van Prosphorion te bekijken. Ouranopolis is verrassend levendig met vrij veel winkels en tavernes. Daarna wandelden we terug oostelijk langs de half verharde kustweg met de zee aan onze rechterhand.

About 1.2km past the parking lot, look for a narrow path to the right, close to an infoboard and a long, white stone drinking trough. This somewhat overgrown path brings you in about 50m to the beach. The route now continues along the beach towards a point where some large rocks protude into the sea.

Kijk ongeveer 1.2km voorbij de parking uit naar een infobord en een lange, witte stenen drinkbak. Daar is er een heel smal paadje rechtsaf. Het wat overwoekerde pad brengt je na 50m aan de kust. We gaan nu links langs de kust in de richting van enkele grote, in zee uitstekende rotsen.

About 100 m before these rocks the path climbs to the top of the steep cliff on the left, via steps which zig-zag up the hillside. The path continues to follow the coast through the bush and woodland on the clifftop. There is a resting bench and you arrive at a distance of about 350m further on to a junction.

Ongeveer 100m voor deze rotsen loopt het pad schuin links omhoog, van het strand weg. Het van treden voorziene pad zigzagt de klif omhoog. Boven loopt het pad verder langs de kust door struikgewas en bosland. Je komt voorbij een rustbank en na een 350m is er een splitsing.

Our plan was to follow a path to the right (as shown on our map), down to the beach and further on to the Athos borders. Unfortunately the path was a dead end: looks like things were rearranged after a bushfire a few yeas ago: fences were built, some olive trees planted and possible pathways are heavily overgrown... We tried a few promising routes down, but eventually decided to take no risks and we returned to the junction.
(To keep this gps-trail usefull, I deleted the part with the erratic track registered during our one hour fruitless search for a safe path down to the beach)

Het plan was om het rechter pad (dat op onze kaart stond) omlaag naar het strand en verder naar Athos te volgen. Jammer genoeg liep het pad dood. Blijkbaar is de toestand hier sterk aangepast na een bosbrand enkele jaren geleden: hekkens gebouwd, olijfbomen bijgeplant, doorwegen overwoekerd... We probeerden een doorgang te vinden, maar om het veilig te houden keerden we uiteindelijk onverrichterzake terug naar de splitsing.
(Om bijgaande gps-track bruikbaar te houden, heb ik het warrige gedeelte gewist, dat opgenomen werd tijdens ons uurtje vruchteloos zoeken naar een veilige doorweg naar het strand)

Back at the junction the other well passable path in northerly direction came out on the dirttrack to the Moni Zygou archeological site. To the right, it leads to the ruins of Frangokastro castle, or the Monastery of Zygos.

Het andere pad aan de splitsing loopt noordelijk en was goed begaanbaar. Het komt uit op een onverharde weg die naar de Moni Zygou archeologische site.voert. Naar rechts komt men aan de ruïne van het Frangokastro of het Klooster van Zygos.

This was an important monastery of Mount Athos, but was abandoned in the 12th century. A Frank lord with his soldiers settled in the monastery to plunder the monasteries of Mount Athos (hence the name Frangokastro Castle) until he was forced to leave the area. The monastery is currently undergoing a major archaeological dig and restoration.

Ooit een belangrijk klooster, werd het verlaten in de 12de eeuw. Een Frankische krijgsheer (vandaar de naam Frangokastro) bezette het klooster en gebruikte het als uitvalsbasis voor plundertochten tot hij verdreven werd. Voor het ogenblik zijn er opgravingen en restauratiewerken bezig.

Immediately opposite the monastery is the border fence. Notices here inform people that no access is allowed, except with the appropriate visa, and no access under any circumstances for women.

Vlak tegenover de ingang van het klooster is de grens. Borden informeren dat toegang verboden is zonder het juiste visum en dat vrouwen in geen geval toegelaten worden.

To continue the walk, follow the (dry) riverbed to the right of the archeological site for about 100m, where you will find at the left side a kind of stairway out of the riverbed. Join the path to the right and continue uphill, next to the (fenced) excavation site. Ignore the first vague path to the right an go left at the next junction. After 150m it turns sharply to the right and uphill, away from the excavation site. At the next junction, ignore the overgrown track to the right and go left.

Om de wandeling verder te zetten, volg de (droge) rivierbedding die rechts van de archeologische site loopt voor ongeveer 100m, daar is er aan de linkeroever een soort trap omhoog uit de bedding. Volg het pad naar rechts en verder omhoog, naast de (omheinde) opgravingssite. Negeer de eerste vage afslag naar rechts en ga naar links aan de volgende splitsing. Na 150m draait het pad scherp naar rechts en omhoog, weg van de opgravingen. Aan de volgende splitsing, negeer de overgroeide track naar rechts en blijf het betere pad naar links volgen.

Soon you reach cultivated land with olive groves and gardens and you reach the road that leads to the right, back to Ouranopolis. Follow the outward coastal path to return to the village centre.

Weldra kom je weer aan bebouwd land met olijfgaarden en tuinen en bereik je de weg die terug naar Ouranopolis loopt. Volg vanaf hier je heenweg langs de kust terug naar het dorp.

--------------------

Due to the steep and narrow trails, do not try this walk with a buggy or wheel chair.

Door de steile en smalle paden is deze wandeling niet mogelijk met kinderwagen of rolstoel.

The walk to Moni Zygou was part of a once signposted route. The first 2km you can still find some "Posseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but further on nothing is left. You will need a map and/or your gps for an easy completion of this trip. The OSM Maps in my Garmin were of limited use in the middle part of this route: paths were very overgrown or not present at all.

De wandeling naar Moni Zygou was ooit een bewegwijzerde route. Op de eerste 2km zie je af en toe nog een "Posseidon-teken" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op bomen genageld of op rotsen geverfd. Verderop was er niets meer van te vinden. Je hebt dus een kaart of de GPS-track nodig om de wandeling probleemloos te volgen. De OSM-kaarten in mijn Garmin waren halfweg deze wandeling slechts beperkt bruikbaar vanwege de sterk overwoekerde of zelfs niet te vinden paden.

05-06-2015
Πικνίκ

Bench .

Τόπος στάσης

Foto 01

 • Φωτογραφίες Foto 01
Τόπος στάσης

Foto 02

 • Φωτογραφίες Foto 02
Τόπος στάσης

Foto 04

 • Φωτογραφίες Foto 04
Τόπος στάσης

Foto 05

 • Φωτογραφίες Foto 05
Τόπος στάσης

Foto 06

 • Φωτογραφίες Foto 06
Τόπος στάσης

Foto 07

 • Φωτογραφίες Foto 07
Τόπος στάσης

Foto 08

 • Φωτογραφίες Foto 08
Τόπος στάσης

Foto 09

 • Φωτογραφίες Foto 09
Τόπος στάσης

Foto 10

 • Φωτογραφίες Foto 10
Τόπος στάσης

Foto 11

 • Φωτογραφίες Foto 11
Τόπος στάσης

Foto 12

 • Φωτογραφίες Foto 12
Τόπος στάσης

Foto 13

 • Φωτογραφίες Foto 13
Τόπος στάσης

Foto 14

 • Φωτογραφίες Foto 14
Τόπος στάσης

Foto 15

 • Φωτογραφίες Foto 15
Τόπος στάσης

Foto 16

 • Φωτογραφίες Foto 16
Τόπος στάσης

Foto 17

 • Φωτογραφίες Foto 17
Τόπος στάσης

Foto 18

 • Φωτογραφίες Foto 18
Τόπος στάσης

Foto 19

 • Φωτογραφίες Foto 19
Τόπος στάσης

Foto 20

 • Φωτογραφίες Foto 20
Τόπος στάσης

Foto 21

 • Φωτογραφίες Foto 21
Τόπος στάσης

Foto 22

 • Φωτογραφίες Foto 22
Αρχαιολογικός χώρος

Moni Zygou

Kloster Zygou
Χώρος στάθμευσης

Ouranoupoli parking

Κάστρο

Ouranoupolis Tower

Ouranoupolis Tower Demos Aristotéle, Periphéreia Kentrikes Makedonías, GRC
Σταυροδρόμι

Overgrown track

2 αξιολογήσεις

 • Φωτογραφίες balzura

  balzura 7 Σεπ 2019

  I have followed this trail  επαληθεύτηκε  View more

  Mooie route!

 • grandelagotte 5 Οκτ 2019

  Jolie balade au dessus du village

You can or this trail