Κορυφαία μονοπάτια σε Vovoúsa, Epirus (Greece)

329 διαδρομές

(12)
Φωτογραφίες Βάλια Κάλντα καταφύγιο - Αρκουδόρεμα και επιστροφή από την ίδια Φωτογραφίες Κατ. Βωβούσα - Αρκουδόρεμα - Σμιξώματα - Κορ. Φλέγγα (2159) - Λίμνες Φλέγγα- Πυρήνας - κορ. Αυγό (2177)- κατ. Βωβούσα Φωτογραφίες Βωβούσα - Αρκουδόρεμα - Σμιξώματα - Βάθρες

Send to your GPS

Download trails from Wikiloc directly to your Garmin, Apple Watch or Suunto.

Get Wikiloc Premium Upgrade to remove Ads
Send to your GPS Send to your GPS