Κορυφαία Ορειβασία μονοπάτια σε Pétra, Central Macedonia (Greece)

100 διαδρομές

(3)
Φωτογραφίες Κρεβάτια - Κόψη Μπαρμπαλά - Προφήτης Ηλίας - Κάκκαλος - Σκούρτα - Μαστορούλι - Παπα Αλώνι - Κρεβάτια Φωτογραφίες κατ.ΚΡΕΒΑΤΙΑ-κατ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-κατ.ΚΡΕΒΑΤΙΑ Φωτογραφίες Καταφύγιο Κρεβάτια - Κ. Μπαρμπαλά - Παπά Ράχη - Οροπέδιο Μουσών